BESTUUR

Het bestuur van de Stichting Zachor Poesaka bestaat uit:
-Mischa Schrijver, penningmeester
-Noa de Leon- van den Berg, secretaris