DOELSTELLING

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaal ze honderd malen,
alle malen zal ik wenen…

(Gedicht: Leo Vroman)

Onze doelstelling

Onze doelstelling is bij te dragen aan bewustwording en versterken van de collectieve herinnering van een ieder aan alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, meer specifiek aan de Joden in Nederlands-Indië. Wij zullen hen als groep aanduiden als “Joods-Indische Nederlanders”.

Dit doen wij door het jaarlijks organiseren van een bijeenkomst, waarbij we stil staan bij Joods-Indische slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.