BRIEVEN

De brief van Lou van 1 oktober 1945 (onbestelbaar retour: “21-12-1942”)

Na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 schrijft George Lodewijk (Lou) Schrijver, dan 41 jaar oud, op 1 oktober 1945 deze brief naar zijn familie in Nederland. Deze brief zegt in wezen alles. Lou schrijft heel kort over de ontberingen die zijn eigen gezin heeft moeten doorstaan. Lou maakt zich vooral veel zorgen over de familie in Nederland.

Hoe de oorlog in Nederland is verlopen, weet hij dan nog niet. Zijn brief komt onbestelbaar retour. In rood op de enveloppe staat: “21-12-1942 naar Duitsland”.

Lou was zo in shock toen zijn brief onbestelbaar retour kwam, dat hij twee weken lang niet kon praten.

De brief van Lou vertelt in wezen het verhaal van de Joodse oorlogsslachtoffer uit Nederlands-Indië

De brief is door de familie Schrijver in bruikleen gegeven van het Joods Historisch Museum.